top of page

Gweithdy Dulliau Anadlu/Breath Workshop

Rhaglen i athrawon, rhieni, neu gofalwyr plant ddefnyddio fel modd o addysgu dulliau lechyd a lles.

  • 1 h
  • Pris Arferol £65
  • Isle of Anglesey

Service Description

(Hyfforddwraig Cymraeg ond adnoddau ar gael yn Saesneg yn Unig) Ar-lein neu wyneb yn wyneb Anadlu Gollwng Ymlacio Dad-straen Tawelwch Ymunwch â ni am hyfforddiant 60 munud mewn technegau anadlu a all gefnogi lles! Hawdd i'w ddysgu a'i ddefnyddio yn eich trefn ddyddiol, lleoliad addysgol, ac fel strategaethau ymdopi. Gall technegau anadlu helpu: Lleihau lefelau hormonau straen yn yr ymennydd Lliniaru gorbryder ac iselder Lleihau teimladau o orlethu Pwysedd gwaed is a chyfradd y galon Lleihau dicter a rhwystredigaeth Cynyddu lefelau egni Gall pawb wneud hyn! Mae sesiynau hyfforddi yn cael eu cynnal ar-lein ar hyn o bryd, wedi'u cyflwyno'n FYW gan un o'n Llysgenhadon Mini Me Yoga. Mae ein Hyfforddiant Anadl wedi'i achredu gan DPP ac yn dod yn gyflawn gyda Phoster A3 a phecyn o Gardiau Hyfforddi Anadl 5x A4, a anfonir yn syth i'ch cartref neu leoliad. Byddwch hefyd yn derbyn llawlyfr hyfforddi a thystysgrif DPP. Hyd y cwrs: 1 awr


Cancellation Policy

Please give 24 hours notice before cancelling/rescheduling classes. Refund is available with 24 hours notice.


Contact Details

  • Anglesey, United Kingdom

    +447432521308

    iogacari23@gmail.com


bottom of page