top of page

VINYASA IOGA AMLWCH

Llif deinameg i wella symudedd a hyblygrwydd trwy amrywiaeth o ystumiau cryf wrth symud gyda’r anadl

  • 1 h
  • 6 British pounds
  • AMLWCH

Service Description

*DOSBARTH NEWYDD// NEW CLASS* Beth yw Vinyasa? - Llif deinameg i wella symudedd a hyblygrwydd trwy amrywiaeth o ystumiau ioga cryf gan symud gyda’r anadl. Dyma fy hoff math o ioga i ddysgu a ‘dwi yn MOR excited i gynnig y dobsbarth Vinyasa yma hefo chi. Bydd y wers yn cynnig llif deinameg peth gyntaf yn y bora i ddeffro’r corff, creu egni positif ac herio ein hunain i geisio ystumiadau amrywiol. Mae pob llif yn cynnwys amrediad o symudiadau deinamig a chryf sydd yn cynnwys opsiynau i addasu’r ymarfer i gyd-fynd â gallu chi. Dewch i drio rhywbeth gwahanol a cael dechrau’r bora yn teimlo’n dda :D ***ENGLISH BELOW*** What is Vinyasa yoga? - A dynamic strengthening flow to enhance mobility and flexibility through a variety of yoga poses whilst moving with the breath. This is my favorite type of yoga to teach and I'm SO excited to offer this Vinyasa class with you. The lesson will offer a dynamic flow first thing in the morning to wake up the body, create positive energy and challenge ourselves to attempt a variety of yoga poses. Each flow includes a range of dynamic and strengthening movements that include options to adapt the pose to match your ability. Come and try something different and start the day feeling good :D


Upcoming Sessions


Cancellation Policy

Please give 24 hours notice before cancelling/rescheduling classes. Refund is available with 24 hours notice.


Contact Details

  • Canolfan Hamdden Amlwch, Pentrefelin, Amlwch, UK


bottom of page