top of page
This service is not available, please contact for more information.

PECYN GWANWYN /SPRING PACKAGE

PECYN TALU O FLAEN LLAW/ PRE -PAID YOGA PACKAGE

 • 25 British pounds
 • Clwb Peldroed Llangefni Football Club|Amlwch Memorial Hall|Neuadd Bentref Llanddeusant

Service Description

PECYN 5 WYTHNOS IOGA I BARATOI’R MEDDWL A’R CORFF AR GYFER GWANWYN/ 5 WEEK YOGA PACKAGE TO PREPARE THE MIND AND BODY FOR SPRING. CROESO I BOB GALLU Mae pob llif yn cynnwys amrediad o symudiadau deinamig ac ymlacedig sydd yn cynnwys opsiynau i addasu’r ymarfer i gyd-fynd a gallu chi. *Nodi’r; Wrth dalu am y pecyn 5 wythnos yr ydych yn talu am 5 sesiwn ioga o flaen llaw (am bris rhatach). Os ydych yn colli un o’r sesiynau, ni fyddai yn gallu ad-dalu gwerth y sesiwn. Os am unrhyw reswm fydd rhaid i mi ganslo’r sesiwn, yna byddwn yn cynnig sesiwn am ddim i wneud fyny am hyn. ***ENGLISH BELOW*** ALL ABILITIES WELCOME Each planner flow includes a series of beneficial yoga poses with modifications and options to adjust the practice to your ability. *Please note; When paying for the 5 week package you are paying for 5 sessions in advance (for a cheaper price). If you miss one of the sessions, I will not be able to refund the value of the session. If for any reason I have to cancel the session, then I will offer a free session to make up for this.


Upcoming Sessions


Cancellation Policy

Please give 24 hours notice before cancelling/rescheduling classes. Refund is available with 24 hours notice.


Contact Details

 • Talwrn Road, Llangefni, UK

  +447432521308

  iogacari23@gmail.com

 • Amlwch War Memorial Hall, Market Street, Amlwch, UK

  +447432521308

  iogacari23@gmail.com

 • Llanddeusant, Holyhead, UK

  +447432521308

  iogacari23@gmail.com

bottom of page