top of page
This service is not available, please contact for more information.

IOGA A CHREFFT NADOLIG I BLANT

CHILDRENS CHRISTMAS YOGA & CRAFTS

 • 6 British pounds
 • Clwb Peldroed Llangefni Football Club|Amlwch Memorial Hall|Neuadd Bentref Llanddeusant

Service Description

Dewch i gael hwyl yn dysgu ystymiadau Ioga Nadoligsidd sy'n addas i blant ymarfer gyda neu heb oedolion. Fydd hyn yn ffordd hwyliog o gael eich plant i ymarfer symudiad a fydd yn cefnogi datblygiad eu meddwl a'u corff. Gan ddilyn gyda sesiwn ‘crefftau meddylgar’ lle gall y plant fod yn greadigol i chreu crefftau Nadolig. Mae croeso i rieni neu ofalwyr ymuno i gefnogi eu plant :) ***ENGLISH BELOW*** Let’s learn fun Christmas Yoga poses suitable for Children to practice with or without adults. This is a fun and enjoyable way to get your children to practice a movement that will support their developing mind and body. Followed by a ‘mindful crafts’ session where the children can get creative with mindful Christmas crafts! Parents or carer’s are welcome to join in to support their children :)


Upcoming Sessions


Cancellation Policy

Please give 24 hours notice before cancelling/rescheduling classes. Refund is available with 24 hours notice.


Contact Details

 • Talwrn Road, Llangefni, UK

  +447432521308

  iogacari23@gmail.com

 • Amlwch War Memorial Hall, Market Street, Amlwch, UK

  +447432521308

  iogacari23@gmail.com

 • Llanddeusant, Holyhead, UK

  +447432521308

  iogacari23@gmail.com

bottom of page